Gesällbrev

Allmänt

För att få göra gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och godkänt av granskningsnämnden. Gesällprovet är ett yrkesprov som ska visa ifall den sökande har goda kunskaper inom smidesyrket och kan utföra ett brett urval av de i yrket förekommande arbetsuppgifterna. För att erhålla gesällbrev ska gesällprovet vara godkänt av branschens granskningsnämnd.

Provanvisningar

Provet består av tre delar:

  • Ett standardprov där flera olika varmsmidestekniker ska genomföras med god kvalité.
  • En fri del där den sökande ska påvisa fördjupade kunskaper efter eget förslag.
  • En presentation av den fria delen där den sökande redovisar sitt arbete och svarar på frågor.

Provet ska sammanlagt ta 2-4 veckor, se dokumenten under "Information" bilaga 1 och 2.

Handledare

En handledare ska alltid finnas som går i god för att den sökande kan arbeta med en godtagbar hantverksnivå och genomföra uppgifter inom varmsmidesyrket inom en acceptabel tid. Med ”godtagbar och acceptabel” avses här en nivå som kan anses vara professionell nog för kommersiellt varmsmidesarbete, det förväntas alltså inte vara perfekt eller på samma nivå som en mästare. Handledaren fungerar som rådgivare innan och under provet, men får ej delta aktivt i arbetet med provet. Handledare ska vara, eller under lång tid ha varit, aktiv inom branschen.

Förkunskapskrav

Gesällprov kan avläggas efter ca 4200 timmars dokumenterad erfarenhet inom yrket eller motsvarande, av branschen, validerade kunskaper. Prov kan även avläggas under sista terminen av en treårig utbildning.

För mer information, läs igenom och studera dokument nedanför

Mästarbrev

Förkrav

Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd.

Den sökande ska vara verksam i yrket och utöver grundutbildning ha dokumenterat arbete/utbildning minst 10 000 timmar, motsvarande ca 6 år i yrket eller inneha likvärdiga av branschen validerade kunskaper.

Den sökande skall med godkänt resultat ha genomgått av Sveriges Hantverksråd godkänd Mästarutbildning eller inneha motsvarande av branschen validerade kunskaper. Mästarutbildningen innehåller utbildning i företagande och ledarskap med bäring på yrket.

För att erhålla Mästarbrev får den sökande inte vara olämplig att inneha Mästarbrev med hänsyn till Mästarbrevens anseende (SFS 1995: 1256). Prövning görs av Sveriges Hantverksråd efter inlämnad ansökan

Dokument & Länkar

Mästarutbildningen: Länk
Direkt länk till Ansökan: Länk