Gesällbrev

Förkrav

Gesällprovet är ett yrkesprov. Det skall visa att lärlingen, efter fullgjord lärotid, besitter sådana kunskaper i yrket att hen kan läsa ritningar och självständigt utföra avancerade smides- och metallhantverksprodukter med godtagbar kvalité.

För att avlägga ett gesällprov och därefter tilldelas ett gesällbrev så ska man ha minst 3 års dokumenterad utbildning- eller yrkeserfarenhet.

Vidare behöver man en handledare som ska handleda genom provet.

Därefter kan ansökan inklusive ritningar skickas in enligt de regler som finns i dokumentationen nedanför.

Hur

Ansökningar och granskningar görs två gånger om året av våra gesällgranskare.

vecka 19
vecka 46

För att få din ansökan behandlad och ditt prov bedömt så ska ansökan skickas in i god tid till Pablo von Eckardsstein.

Under "Dokument" nedanför finner du det grunläggande kring provet, men har du några frågor så kontakta Pablo så kan han hjälpa dig. Hör även gärna av dig till Pablo när du har bestämt dig för att påbörja ansökan så att även granskarna kan bli förberedda och planera.

Pablo von Eckardsstein:
info@jarneken.se
+46(0)70 879 64 69
(vänligen respektera Pablos arbetstider som är vardagar mellan 8-16)

Mästarbrev

Förkrav

Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd.

Den sökande ska vara verksam i yrket och utöver grundutbildning ha dokumenterat arbete/utbildning minst 10 000 timmar, motsvarande ca 6 år i yrket eller inneha likvärdiga av branschen validerade kunskaper.

Den sökande skall med godkänt resultat ha genomgått av Sveriges Hantverksråd godkänd Mästarutbildning eller inneha motsvarande av branschen validerade kunskaper. Mästarutbildningen innehåller utbildning i företagande och ledarskap med bäring på yrket.

För att erhålla Mästarbrev får den sökande inte vara olämplig att inneha Mästarbrev med hänsyn till Mästarbrevens anseende (SFS 1995: 1256). Prövning görs av Sveriges Hantverksråd efter inlämnad ansökan

Dokument & Länkar

Mästarutbildningen: Länk
Direkt länk till Ansökan: Länk