Ledamot

Jan Hilmersson

"Jag är bosatt i Binneberg, mellan Skövde och Mariestad och har varit verksam som konstnär sedan 1979. Mellan åren 1991 - 2018 arbetade jag som lärare/ universitetsadjunkt vid Stenebyskolan, Metallgestaltning. Min verksamhet består av utställningar på gallerier, olika konstinstitutioner och olika utomhusarrangemang. Genom åren har jag även arbetat med offentliga uppdrag till och privata beställningsarbeten."

Ledamot

Linnea Lindgren

Suppleant & Redaktör

Lina Sundin

"Driver Linas Smidesverkstad i Örebro sedan 1997. Ville bli metallurg, men hade för dåliga betyg. Älskar mitt jobb i smedjan och tackade ja till att bli redaktör för att få pyssla med design och text inom ett ämne som jag är
intresserad av."

Suppleant

Lina Söderberg

"Jag bor intill en liten ort i Dalsland som heter Edsleskog, och arbetar som lärare på HDK Steneby, Metallgestaltning sedan 2018. Jag arbetar också som metallkonstnär med allt från mindre bruksobjekt till större rumsliga installationer där jag blandar smide och andra material, gärna naturmaterial."