Utställningar.

Föreningen har som ambition att anordna en utställning med alster från medlemmar i föreningen en gång om året. 
Vidare finns även en tanke om att varva konstföremål med bruksföremål för att på så vis kunna visa bredden på smide i Sverige och att alla medlemmar ska känna att det finns något för dem.

2017 - Ljuskronan.

Tävling och vandringsutställning tema Ljuskrona. Mer information här.

2016 - Reaktioner.

Tävling med tema Reaktioner.

2015 - Vägvisare.

Vandringsutställning med tema Vägvisare.