Vezuvio.

Information.

I filen här intill finns all information om tävlingen, lycka till!

För er som vill vara med och tävla finns nu även ett dokument att fylla i inför inlämnandet, och en uppmaning att skriva en liten presentation. Smid ditt bidrag och fyll i dina dokument nu!

inlämning av bidrag.

Ditt bidrag skickar du till:
Forsviks bruk
Bruksvägen 2
546 73 Forsvik
Kontaktperson
Maria Lindevall
mail: maria.lindevall@vgregion.se
telefon: 070-247 90 72

Ditt bidrag ska finnas på plats i Forsvik senast den 2 maj 2018.