gesällbrevs information.

förkrav.

Gesällprovet är ett yrkesprov. Det skall visa att lärlingen, efter fullgjord lärotid, besitter sådana kunskaper i yrket att hen kan läsa ritningar och självständigt utföra avancerade smides- och metallhantverksprodukter med godtagbar kvalité.

För att avlägga ett gesällprov och därefter tilldelas ett gesällbrev så ska man ha minst 3 års dokumenterad utbildning- eller yrkeserfarenhet.

Vidare behöver man en handledare som ska handleda genom provet.

Därefter kan ansökan inklusive ritningar skickas in enligt de regler som finns i dokumentationen till höger. 

Hur.

Ansökningar och granskningar görs två gånger om året av våra gesällgranskare.

vecka 19
vecka 46

För att få din ansökan behandlad och ditt prov bedömt så ska ansökan skickas in i god tid till Pablo von  Eckardsstein.

Under dokumentation här bredvid finner du det grunläggande kring provet, men har du några frågor så kontakta Pablo så kan han hjälpa dig.

Hör även gärna av dig till Pablo när du har bestämt dig för att påbörja ansökan så att även granskarna kan bli förberedda och planera.

Kontaktuppgifter till Pablo:
Telefon: 070 879 64 69
(vänligen respektera Pablos arbetstider som är vardagar mellan 8-16)
mail: info@jarneken.se