Ordförande

Joakim Frost

1-2 meningar om ombudet

Kassör

Malin Pettersson

1-2 meningar om ombudet

Sekreterare

Jan-Erik Svensson

1-2 meningar om ombudet