Spring Craft 2019

Den 24/5 till den 26/5 händer det!

Detta år ordnar Föreningen Spring Craft Trollhättan utsällningen "Ta Med", tävling med tema "Rörligt", Gerillasmide, ett flertal föredrag, årliga foto utställningen, underhållning och självklart fest!

Anmälan dig!

Demosmide & Gerilla Smide
Vill ni vara med i demosmidet/gerillasmidet kontaktar ni Ivan Dahlstrand Kamiyasu på info@ivanssmedja.se senast den 12/5

Festen
Vill du ha god mat och bättre sällskap? Anmäl dig till fest Lördag kväll 25/5 genom att ta kontakt med Jan-Erik Svensson på je.svensson.49@gmail.com senast den 12/5

Vandrarhem
Om du behöver boende över helgen kan du ta kontakt med Gula Villan Vandrarhem
+46(0)520-12960 eller trollhattansvandrarhem@telia.com
Glöm inte ange "Spring Craft"!

Fredag 24/5

  • Inlämning av alster till "med Tag". En utställning öppen för varje deltagare på Spring Craft 2019.
  • Inlämning av alster till tävlingen "Rörligt". Alstren har ingen begränsning i storlek men skall ha rörelse som idé. Att lämna och hämta verken ombesörjes av respective konstsmed.
Inlämning av tävlingsbidraget och/eller utsällningsbidraget skall göras 14:00-20:00 på konsthallen Annexet.

Gerillasmide.
Anmälan sker enskilt. Arrangören lottar sen gerillagrupperna 3-4 medlemmar och anvisar platsen för gerillasmidet. Gerillagruppen får sina platser och medlemmar bestämda på fredagen så att de under kvällen i lugn och ro kan planera, skissa och ladda för lördagen.

Föredrag.
  • 18:00 - Jokum  Lind Jensen talar om “Smide inom arkitekturen – ett återinförande.”
  • 19:30 - Pontus Ersbacken . Talar om sitt konsnärsskap, sitt konstverk som nyligen invigts på området och tankarna som ligger bakom verket.
Föredragen hålls i föreläsningssalen på Innovatum.

Lördag  25/5

Gerillasmide
Under hela dagen på platser i nära anslutning till NOHAB-smedjan.

Föredrag

  • 13:30 Representant från kommunen eller annan myndighet  berättar om utsmyckning i offentlig miljö, beställarperspektiv och regelverk.
  • 15:00 Monica Funck & Lolo Funck Andersson berättar om sin utställning “Natural pleasures / Broderierna slingrar sig” på konsthallen.
 

Demosmide
Med fritt valt smide pågår under dagen som 2-timmarspass fr.10:00-18:00 vid 2 stationer.

Prova på Smide
Från klockan 10:00- 17:00 kan alla som vill prova på smide.

Underhållning
Tobbe Malm med band underhåller på kvällen 19:00 och framåt

Festen
Tobbe Malms konsert övergår mjukt i en hejdundrande fest med middag och presentation av vinnaren av den “rörliga”  tävlingen och naturligtvis prisutdelning.

Söndag 26/5

Gemensam Rundvandring
Vi tar en tur tillsammans bland gerillasmidesplatserna och presentation av ideer och tankar bakom dessa. Vandringen börjar kl. 11:00 utanför smedjan.
 

Anmälan dig!

Demosmide & Gerilla Smide
Vill ni vara med i demosmidet/gerillasmidet kontaktar ni Ivan Dahlstrand Kamiyasu på info@ivanssmedja.se senast den 12/5

Festen
Vill du ha god mat och bättre sällskap? Anmäl dig till Lördagkvälls fest genom att ta kontakt med Jan-Erik Svensson på je.svensson.49@gmail.com senast den 12/5

Vandrarhem
Om du behöver boende över helgen kan du ta kontakt med Gula Villan Vandrarhem
+46(0)520-12960 eller trollhattansvandrarhem@telia.com
Glöm inte ange Spring Craft