Smides SM

Svenska Mästerskapet i smide är ett samarrangemang mellan Sveriges Konstsmidesförening och en lokal aktör. År 2022 sker samarbetet med Tidaholms museum och tävlingen kommer ske i Vulcansmedjan på deras museiområde 18-19/6

De som var anmälda till tävlingen som skulle hållits på Gränsfors bruk år 2021, som var tvunget att ställas in pga pandemin, erbjuds att behålla sin plats i årets tävling. Om man har förhinder kan anmälningsavgiften återbetalas om avbokningen sker i god tid. Men vi vill att ni hör av er oavsett om ni ämnar vara med och tävla eller ej.

Nyanmälningar betalar anmälningsavgiften 100 kr på föreningens bankgirokonto 328-1607 eller Swishar till vår kassör Peter Eklund på 073-956 78 85. Sista anmälningsdag: 31/5

Ni måste också skicka oss ett mail och ange: Namn, telefonnummer, mailadress och vilken klass ni tävlar i. Ange också övrigt att ta hänsyn till i mailet.

För att få tävla i SM måste man vara mantalsskriven i Sverige och ha sin bostad här. Man behöver inte vara svensk medborgare.

Klassindelning

  • Mästarklass
    Yrkesverksamma smeder med över sex års erfarenhet tävlar som mästare. Även de som har mästarbrev.
  • Gesällklass
    Övriga smeder tävlar som gesäller (yrkesverksamma eller färdigutbildade men med mindre än sex års erfarenhet). Även de som har gesällbrev men inte jobbat i sex år.
  • Öppen klass
    De som smider som hobby tävlar tillsammans med de som är under utbildning och de som är lärlingar i den öppna klassen.
Erfarenheten på den tävlande placerar den i rätt kategori, men det är fritt att byta uppåt i svårighetsgrad.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

Tävlingen

De som tävlar ska smida ett förutbestämt objekt under 3-4 timmar som efter avslutad tid ska bedömas. Ett par veckor innan tävlingen går av stapeln så meddelas de tävlande vad som ska smidas, detta för att de ska hinna tänka, skissa och provsmida hemma.

De tävlande får innan tävlingen beställa fram rätt utgångsmaterial kapat i rätt längder. Men det får inte ha påbörjats någon mer bearbetning än kapningen (märkning, borrning, slipning, smide m.m.)

Arrangerande lokalförening tillhandahåller för ändamålet lämplig lokal med ässjor, städ och grundutrustning för smide, samt kol och järn. De tävlande får ha med sig egna handverktyg, eget städ och egen ässja att använda. Maskiner får inte användas. (Lufthammare, vinkelslip, borrmaskin o dyl). De tävlande får ta hjälp av en smedhalva för släggning, men denne får endast slå på verktyg och INTE på det smidda materialet.

Efter tävlingens slut rådgör en domartrio om vem som vinner i respektive klass, bedömningen sker efter en samnordisk mall. De som vinner tituleras Svenska mästare i smide i respektive klass och är också de som ska representera Sverige i nästkommande Nordiska Mästerskap, vilket sker på Island.

Tävlingen är öppen för alla, men medlemmar i SKSF får sin resa till NM bekostad av föreningen OM de är medlemmar INNAN de tävlar i SM (resa i turistklass). Väljer man att tävla utan att vara medlem i SKSF bekostar man sin egen resa till NM.

Mer information

Frågor om smedjans utrustning?
Linnea Lindgren
ferrumborealis@gmail.com | 073-031 52 58

Jan Hilmersson
metall@janhilmersson.se | 070-776 47 26

Frågor om betalning?
Peter Eklund
073-956 78 85

Frågor om klasser och tävlingen?
Michael Maasing
micke@rejmyresmedj.se | 070-652 44 75

Inte Medlem?

Som medlem får du vår medlemstidning 4 ggr/år samt erbjudande om att deltaga i alla föreningens arrangemang.

500 kr/år (250 kr/år för studerande)

Medlemsavgiften betalas på BG 328-1607

Maila dina kontaktuppgifter till info@konstsmidesforeningen.se

Etiketter: evenemang tävling