Svenska Mästerskapet 2023

Information inför SM 2023

Svenska Mästerskapet i smide är ett samarrangemang mellan Sveriges Konstsmidesförening och en lokal aktör. I år sker tävlingen som förra året i samarbete med Tidaholms museum och tävlingen kommer ske i Vulcansmedjan på deras museiområde 17-18 juni.

Anmälan till Smides-SM är nu öppen!

Anmälan görs till följande klassindelning:

  • Mästarklass Yrkesverksamma smeder med över sex års erfarenhet tävlar som mästare. Även de som har mästarbrev.
  • Gesällklass Övriga smeder tävlar som gesäller (yrkesverksamma eller färdigutbildade men med mindre än sex års erfarenhet). Även de som har gesällbrev men inte jobbat i sex år.
  • Öppen klass De som smider som hobby tävlar tillsammans med de som är under utbildning och de som är lärlingar i den öppna klassen

Erfarenheten på den tävlande placerar den i rätt kategori, men det är fritt att byta uppåt i svårighetsgrad.

För att få tävla i SM måste man vara folkbokförd i Sverige och ha sin bostad här. Man behöver inte vara svensk medborgare

Sista anmälningsdag 22 maj!

Din anmälan registreras när du har betalat anmälningsavgiften 100 kr på föreningens bankgirokonto 328-1607.
Alternativt swish 123 525 60 86
Du måste också skicka ett mail och ange:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Vilken klass ni tävlar i

Ange även övrigt att ta hänsyn till i mailet.  konstsmidesforeningen@gmail.com

Mer detaljerad information kommer senare att publiceras och spridas i sociala nätverk och medlemstidning.

Varmt välkommen med din anmälan till SM i smide 2023!

Önskar:
Jan-Olov Hilmersson, arrangör,
Sveriges Konstsmidesförening,


Peter Eklund, Tävlingskommitté
Sveriges Konstsmidesförening


Anja Päränen Praesto
Intendent
Tidaholms Museum

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter